Omega 3 och smärtlindring

I den här artikeln ska jag titta lite närmare på omega 3 (finns bland annat i fiskolja, krillolja och linfröolja) och hur denna fettsyra kan hänga ihop med smärtlindring.

Omega-3 fiskolja, krillolja och smärtlindring sammanfattning:

Forskare har undersökt sambandet mellan omega-3-fettsyror och smärtlindring sedan 1980-talet (2). Under decennierna har många studier visat att omega-3-tillskott kan hjälpa patienter att minska sin smärta och minska sitt behov av smärtlindrande läkemedel.

Uppdaterad den: 27 dec, 2022

Att omega 3 kan lindra smärta är ett faktum som har varit känt relativt länge. Det är dock långt ifrån utrett hur mycket som behövs, vem som kan bli hjälpt och hur vida olika preparat har olika effekt. Kort sagt behövs mer forskning på området. Att omega 3 kan vara ett alternativ, eller åtminstone ett komplement till Alvedon och/eller Citodon läkemedel med paracetamol tycks däremot vara klart. Se studier nedan (uppdaterade referenser).

pharbio_omega-3

Källor till omega 3, krillolja & fiskolja

Omega 3-fettsyror finns framförallt i animaliska produkter från våra stora hav. Det vill säga fisk. Då framförallt fet fisk, då omega 3 anrikas i fettet hos de feta fiskarna. Typiska fiskar med höga halter av det nyttiga omega 3 är lax (kanske den mest kända och förespråkade). Andra källor till är andra fetafiskar så som till exempel makrill och sill (strömming).

Fisk och skaldjur, fiskolja och krillolja, med höga nivåer av omega 3

  • Stillahavslax
  • Stillahavsmakrill
  • Olika sorter av fiskrom
  • Sill från både Atlanten och Stilla havet
  • Tonfisk av olika arter och från olika hav
  • Sill och strömming från Stillahavet och Atlanten

Det kan vara intressant att konstatera att det i princip finns lika mycket omega 3 i fryst som färsk fiks. Oftast är det ju enklare och billigare att köpa fryst fisk istället för färsk fisk.

Det kan dock skilja på nivåerna i vild och odlad lax.

Se: https://laxfakta.se/sunnhet-och-halsa/hur-mycket-omega-3-finns-det-i-odlad-lax/

Förutom fiskolja finns andra källor till omega 3. Dessa kan vara omega-3 från krillolja, och för vegetarianer linfröolja. Krillolja skiljer sig i upptagningsförmåga jämfört med fiskolja, linfröolja är ett vegetarisktalternativ.

Omega 3, smärta och forskning

Dock ska sägas att den mesta forskning rörande smärtlindring och omega 3 har skett med hjälp av kosttillskott av omega 3. Oftast i form av fiskolja (men även krillolja). Fiskoljan kommer i det flesta fall i form av kapslar men det finns också flytande fiskolja på flaska som man kan administrera med sked eller dylikt.

Slutligen forskare har med stor säkerhet kunnat konstatera att omega 3-fettsyror dämpar och minskar inflammationer i kroppen. Dess utom är det vedertaget att hjärnan får fördelar av ett högre intag av dessa fettsyror (också i relation till omega 6).

Undersökningar gällande smärta från 2006 har visat att försökspersoner som har drabbats av artrit, och som har administrerats fiskoljekapslar, fick en signifikant upplevd smärtminskning.

Mer om omega-3-fettsyror finns bland annat på livsmedelsverket och andra websidor.

Se även referenser:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16531187/

Omega-3-fettsyror, som finns i bland annat fiskolja, krillolja och linfröolja, kan vara ett effektivt och säkrare alternativ till icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) för att minska smärta orsakad av inflammation (i denna studie) i nacke och rygg. Denna slutsats bygger på en studie där 250 patienter med icke-kirurgisk nack- eller ryggsmärta ombads att ta 1200 milligram omega-3-fettsyror per dag (från fiskolja inte krillolja i detta fall). Efter en månad rapporterade dessa patienter som fyllde i ett frågeformulär att deras allmänna smärta och ledvärk hade förbättrats (signifikant) och att de var nöjda med sin förbättring och skulle fortsätta att ta omga-3-tillskott. Inga betydande eller märkbara biverkningar rapporterades. Studien tyder på att fiskoljetillskott kan vara ett möjligt alternativ för personer med nack- eller ryggsmärta som söker ett alternativ till NSAID.