Smärtlindring med paracetamol (alvedon) och citodon

Att leva med smärta är utmanande med det finns hjälp att få, till exempel i form av smärtstillande tabletter med paracetamol.

Vanliga typer av dessa typer av tabletter är paracetamol, och då inte sällan i form av alvedon. En starkare men receptbelagd variant är citodon.

I den här artikeln ska vi ta upp för och nackdelar med de olika preparaten.

Att leva med smärta är utmanande med det finns hjälp att få. Till exempel i form av smärtstillande tabletter.

Vanliga typer av dessa typer av tabletter är paracetamol, och då inte sällan i form av Alvedon. En starkare men receptbelagd variant är Citodon.

I den här artikeln ska vi ta upp för och nackdelar med de olika preparaten.

Paracetamol allmän information

Det finns flera olika tillverkare av smärtstillande tabletter med just den aktiva substansen paracetamol.

paracetamol_500_mg

Till att börja med vill jag säga att paracetamol har funnit mycket läng på marknaden, och att det har fungerat tillfredställande. Under den senaste tiden har det oftare och oftare dykt upp såkallade larmrapporter om stora hälsorisker med paracetamol (till exempel Alvedon och Citodon, mer om det längre ner i denna artikel).

Vissa hävdar bestämt att denna aktiva substans inte alls hade godkänds av läkemedelsverket om den hade lanserats idag. Nu för tiden har vi nämligen betydligt högra krav på våra läkemedel vad det gäller till exempel biverkningar.

I stark kontrast till detta står läkemedelsbolagen själva som marknadsför till exempel Alvedon som ett ”skonsamt” smärtlindrande läkemedel. Detta samtidigt har forskning kring paracetamol visat att intag av stora mängder under en längre tid kan leda till försämrade levervärden. Forskare har också pekat på att det kan finnas ett samband mellan intag hos gravida och fosterskador.

Dock så bör man vara medveten om att riskerna trots allt är mycket små vid intag av mindre mängder av paracetamol. Följer du instruktionerna och doseringsanvisningarna så är riskerna minimala att drabbas av några allvarliga biverkningar.

Sedan tycker jag att man bör väga in vinsterna med denna typ av läkemedel. Att leva med smärta är inte lätt och att det finns preparat som paracetamol som kan hjälpa till att ge patienter ett fungerande liv är nog så viktigt. Där med inte sagt att man ska strunta i riskerna, mer forskning på detta område behövs med all säkerhet.

Fördjupad information om paracetamol här.

Citodon ett receptbelagt smärtstillande läkemedel

Citodon är ett starkt smärtstillande läkemedel som kan vara beroendeframkallande. Av den anledningen är Citodon receptbelagt. Det innebär också att läkare skall vara mycket restriktiva med att föreskriva dessa smärtstillande tabletter.

citodon tablett pk a

Tabletterna innehåller dels paracetamol och dels kodein.

Förutom att verka smärtstillande så verkar även dessa tabletter febersänkande. Anledningen till att just Citodon är ett mycket effektivt preparat för att lindra smärta är främst att det, förutom paracetamol, också innehåller kodein.  Kodein är förenklat en typ av narkotika, ett så kallat opioidanalgetika . Vilket har en mycket kraftig smärtstillande effekt.

Kodein omvandlas av kroppen (närmare bestämt i levern) till morfin. Som de flesta känner till är detta en potent drog och klassas som narkotika i både Sverige och de flesta andra länder. Just morfin har i ren form används för akut smärtlindring under lång tid.

I och med att Citodon innehåller opioidanalgetika är det mycket viktigt att vara försiktigt med användandet av dessa tabletter. Annars kan det leda till i första hand beroende och i andra hand allvarliga biverkningar. Följ därför alltid doseringsanvisningarna på följepacksedeln. Till exempel så innebär det inte att du får bättre smärtlindring bara för att du tar en större dos. Istället innebär det att du kan drabbas av allvarliga skador på din lever. Samt att du löper risk att drabbas av andningsnedsättning.

Fördjupad information om Citodon här.

Alvedon ett receptfritt alternativ

Alvedon är ett läkemedel som du kan köpa utan recept i till exempel matbutiken runt hörnet. Den aktiva substansen i Alvedon är paracetamol.

Det finns ett par olika varianter av Alvedon. Bland annat ”vanliga” tabletter och Alvedon Novum. De skiljer sig något åt i sin samman sättning vilket ger dem något olika egenskaper. Novum verkar till exempel lite fortare. Oftast efter 15 till 20 minuter efter att du tagit tabletterna. Vanlig Alvedon verkar normalt efter cirka 30 minuter.

Alvedon är förmodligen en av de mest kända och använda smärtstillande tabletterna på den Svenska marknaden. De används och rekommenderas oftast av sjukvården mot till exempel huvudvärk och mensvärk.

Den aktiva substansen paracetamol verkar förutom att vara smärtstillande också febersänkande.

Normal dosering är en till två tabletter var 6 timmer. För att undvika att drabbas av biverkningar ska man aldrig ta mer är doseringsanvisningen. Det betyder max åtta tabletter per dygn.

Fördjupad information om Alvedon här.

Panodil med paracetamol

Panodil är ytterligare ett vanligt läkemedel med paracetamol som aktivsubstans.

panodil_500_mg

Det finns i ett par olika varianter bland annat:

  • Panodil Zapp
  • Panodil Forte
  • ”Vanliga” tabletter

Tabletterna anses av vissa att vara lättare att svälja på grund av sitt speciellafimöverdrag.

Referenser:

  1. http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-forgiftas-av-paracetamol-nar-tillgangligheten-okar/
  2. http://www.expressen.se/halsa/studie-gravida-bor-undvika-paracetamol/
  3. http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/barnsjukvard/hogre-risk-for-adhd-nar-mamman-at-paracetamol/

Läs också omega 3 som smärtlindring.

Saknar du något i den här paracetamol artikeln om alvedon och citodon, skriv till oss.