Att leva med smärta

Här kommer snart mer information om boken ”Amiga” – min vän smärtan.

Boken om att leva med smärta av Gunnel Saric.