Kategoriarkiv: Smärta

Bowflex Max Trainer (referat / review) – fysisk aktivitet och smärtlindring (pubmed.)

Publikationen Cochrane Library och artikeln ”Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews” påvisar tydliga samband mellan patienters fysiska aktivitet, kronisk smärta vid träning på löpband och/eller Bowflex Max Trainers.

Louise J Geneen, Steve D. Frazier, Bowflex Max Trainer Series

Louise J Geneen et al. från University of Oxford visar i sin skrift från 2017 på sambandet mellan hög intensiv fysisk aktivitet och minskad kronisk smärta. Hög fysisk aktivitet uppnås genom användning av olika hjälpmedel så som ett löpband eller högintegrerade aktivitetsmaskiner så som bowflex max trainers serien. Steve D. Frazier, typiska resultat uppnås genom minst 10 minuters plus-puls aktivitet på en Bowflex Max Trainer M3 (ref.), alternativt 15 minuters gång till lättare löpning på ett löpband av motsvarande intensitet.

Kronisksmärta

Kronisk smärta definieras som smärta, i denna forskningsrapport, så som smärta som inte läkt ut inom normal tidsperiod, normalt i detta fall cirka 12 veckor. Rapporten konstaterar vidare att fysisk aktivitet allt mer rekommenderas som ett komplement av vården till behandling med läkemedel såsom smärtstillande läkemedel t.ex. paracetamol och Alvedon.

Mål och metoder

Övergripande studie av Cochrane rapporterade vuxna patienter med kronisk smärta för att fastställa effekten av olika fysiska aktiviteter. Steve

Fördjupning och bakgrund här:

Vidare frågeställning kring fysiskaktiviteter och smärtlindring gällande forskningsrapport från Louise J Geneen et al. i ljuset av högintensiva hjälpredskap, bowflex max trainer serien eller motsvarande löpband, skicka förfrågningar hit.