God jul och Gott nytt år 2023!

Vi vill önska alla läsare, medlemmar, familjer, nära och kära en riktigt, riktigt God Jul och såklart ett fantastiskt nytt år 2023. Hoppas på många fina äventyr och nyheter under nästa år. Vi kommer att vidare utbilda oss inom näringslära och hälsa. Vi kommer att uppdatera med nytt innehåll och nå ut till våra medlemmar via nya kanaler, framför allt Instagram, twitter och Facebook. Väl mött och simma lugnt :-).

🎄God Jul 🎄
🎄🎄och 🎄🎄
🎄Gott Nytt År 🎄

Omega 3 och smärtlindring

I den här artikeln ska jag titta lite närmare på omega 3 (finns bland annat i fiskolja, krillolja och linfröolja) och hur denna fettsyra kan hänga ihop med smärtlindring.

Omega-3 fiskolja, krillolja och smärtlindring sammanfattning:

Forskare har undersökt sambandet mellan omega-3-fettsyror och smärtlindring sedan 1980-talet (2). Under decennierna har många studier visat att omega-3-tillskott kan hjälpa patienter att minska sin smärta och minska sitt behov av smärtlindrande läkemedel.

Uppdaterad den: 27 dec, 2022

Att omega 3 kan lindra smärta är ett faktum som har varit känt relativt länge. Det är dock långt ifrån utrett hur mycket som behövs, vem som kan bli hjälpt och hur vida olika preparat har olika effekt. Kort sagt behövs mer forskning på området. Att omega 3 kan vara ett alternativ, eller åtminstone ett komplement till Alvedon och/eller Citodon läkemedel med paracetamol tycks däremot vara klart. Se studier nedan (uppdaterade referenser).

pharbio_omega-3

Källor till omega 3, krillolja & fiskolja

Omega 3-fettsyror finns framförallt i animaliska produkter från våra stora hav. Det vill säga fisk. Då framförallt fet fisk, då omega 3 anrikas i fettet hos de feta fiskarna. Typiska fiskar med höga halter av det nyttiga omega 3 är lax (kanske den mest kända och förespråkade). Andra källor till är andra fetafiskar så som till exempel makrill och sill (strömming).

Fisk och skaldjur, fiskolja och krillolja, med höga nivåer av omega 3

 • Stillahavslax
 • Stillahavsmakrill
 • Olika sorter av fiskrom
 • Sill från både Atlanten och Stilla havet
 • Tonfisk av olika arter och från olika hav
 • Sill och strömming från Stillahavet och Atlanten

Det kan vara intressant att konstatera att det i princip finns lika mycket omega 3 i fryst som färsk fiks. Oftast är det ju enklare och billigare att köpa fryst fisk istället för färsk fisk.

Det kan dock skilja på nivåerna i vild och odlad lax.

Se: https://laxfakta.se/sunnhet-och-halsa/hur-mycket-omega-3-finns-det-i-odlad-lax/

Förutom fiskolja finns andra källor till omega 3. Dessa kan vara omega-3 från krillolja, och för vegetarianer linfröolja. Krillolja skiljer sig i upptagningsförmåga jämfört med fiskolja, linfröolja är ett vegetarisktalternativ.

Omega 3, smärta och forskning

Dock ska sägas att den mesta forskning rörande smärtlindring och omega 3 har skett med hjälp av kosttillskott av omega 3. Oftast i form av fiskolja (men även krillolja). Fiskoljan kommer i det flesta fall i form av kapslar men det finns också flytande fiskolja på flaska som man kan administrera med sked eller dylikt.

Slutligen forskare har med stor säkerhet kunnat konstatera att omega 3-fettsyror dämpar och minskar inflammationer i kroppen. Dess utom är det vedertaget att hjärnan får fördelar av ett högre intag av dessa fettsyror (också i relation till omega 6).

Undersökningar gällande smärta från 2006 har visat att försökspersoner som har drabbats av artrit, och som har administrerats fiskoljekapslar, fick en signifikant upplevd smärtminskning.

Mer om omega-3-fettsyror finns bland annat på livsmedelsverket och andra websidor.

Se även referenser:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16531187/

Omega-3-fettsyror, som finns i bland annat fiskolja, krillolja och linfröolja, kan vara ett effektivt och säkrare alternativ till icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) för att minska smärta orsakad av inflammation (i denna studie) i nacke och rygg. Denna slutsats bygger på en studie där 250 patienter med icke-kirurgisk nack- eller ryggsmärta ombads att ta 1200 milligram omega-3-fettsyror per dag (från fiskolja inte krillolja i detta fall). Efter en månad rapporterade dessa patienter som fyllde i ett frågeformulär att deras allmänna smärta och ledvärk hade förbättrats (signifikant) och att de var nöjda med sin förbättring och skulle fortsätta att ta omga-3-tillskott. Inga betydande eller märkbara biverkningar rapporterades. Studien tyder på att fiskoljetillskott kan vara ett möjligt alternativ för personer med nack- eller ryggsmärta som söker ett alternativ till NSAID.

Coronavirus (Covid-19) Updatering 2021

Uppdatering 2021-05-10: Covid-19 sprider sig fortfarande i Sverige och Världen, vi följer fortsatt händelseförloppet och anpassar våra aktiviteter efter rekommendationerna från myndigheterna.

För att bidra till minskad smittspridning av Coronoviruset vill vi upplysa om följande:

 • Försök att håll god handhygien
 • Hosta och nys i ditt armveck
 • Undvik att röra ögonen eller ansiktet

Här vistas ingen personal på sin arbetsplats om man är sjuk eller varit i något av de drabbade område de senaste 14 dagarna.

Inställd frukostseminarium:

För att dra vårt strå till stacken och för att bidra med minskad smittspridning av Coronaviruset har vi beslutat att göra ett uppehåll med ordinarie frukostseminarium från och med idag.

Seminarium kommer att återupptas när vi bedömer att det är lämpligt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar löpande nödvändiga åtgärder.

Bästa hälsningar

-Styrelsen

Bowflex Max Trainer (referat / review) – fysisk aktivitet och smärtlindring (pubmed.)

Publikationen Cochrane Library och artikeln ”Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews” påvisar tydliga samband mellan patienters fysiska aktivitet, kronisk smärta vid träning på löpband och/eller Bowflex Max Trainers.

Louise J Geneen, Steve D. Frazier, Bowflex Max Trainer Series

Louise J Geneen et al. från University of Oxford visar i sin skrift från 2017 på sambandet mellan hög intensiv fysisk aktivitet och minskad kronisk smärta. Hög fysisk aktivitet uppnås genom användning av olika hjälpmedel så som ett löpband eller högintegrerade aktivitetsmaskiner så som bowflex max trainers serien. Steve D. Frazier, typiska resultat uppnås genom minst 10 minuters plus-puls aktivitet på en Bowflex Max Trainer M3 (ref.), alternativt 15 minuters gång till lättare löpning på ett löpband av motsvarande intensitet.

Kronisksmärta

Kronisk smärta definieras som smärta, i denna forskningsrapport, så som smärta som inte läkt ut inom normal tidsperiod, normalt i detta fall cirka 12 veckor. Rapporten konstaterar vidare att fysisk aktivitet allt mer rekommenderas som ett komplement av vården till behandling med läkemedel såsom smärtstillande läkemedel t.ex. paracetamol och Alvedon.

Mål och metoder

Övergripande studie av Cochrane rapporterade vuxna patienter med kronisk smärta för att fastställa effekten av olika fysiska aktiviteter. Steve

Fördjupning och bakgrund här:

Vidare frågeställning kring fysiskaktiviteter och smärtlindring gällande forskningsrapport från Louise J Geneen et al. i ljuset av högintensiva hjälpredskap, bowflex max trainer serien eller motsvarande löpband, skicka förfrågningar hit.

Smärtlindring med paracetamol (alvedon) och citodon

Att leva med smärta är utmanande med det finns hjälp att få, till exempel i form av smärtstillande tabletter med paracetamol.

Vanliga typer av dessa typer av tabletter är paracetamol, och då inte sällan i form av alvedon. En starkare men receptbelagd variant är citodon.

I den här artikeln ska vi ta upp för och nackdelar med de olika preparaten.

Att leva med smärta är utmanande med det finns hjälp att få. Till exempel i form av smärtstillande tabletter.

Vanliga typer av dessa typer av tabletter är paracetamol, och då inte sällan i form av Alvedon. En starkare men receptbelagd variant är Citodon.

I den här artikeln ska vi ta upp för och nackdelar med de olika preparaten.

Paracetamol allmän information

Det finns flera olika tillverkare av smärtstillande tabletter med just den aktiva substansen paracetamol.

paracetamol_500_mg

Till att börja med vill jag säga att paracetamol har funnit mycket läng på marknaden, och att det har fungerat tillfredställande. Under den senaste tiden har det oftare och oftare dykt upp såkallade larmrapporter om stora hälsorisker med paracetamol (till exempel Alvedon och Citodon, mer om det längre ner i denna artikel).

Vissa hävdar bestämt att denna aktiva substans inte alls hade godkänds av läkemedelsverket om den hade lanserats idag. Nu för tiden har vi nämligen betydligt högra krav på våra läkemedel vad det gäller till exempel biverkningar.

I stark kontrast till detta står läkemedelsbolagen själva som marknadsför till exempel Alvedon som ett ”skonsamt” smärtlindrande läkemedel. Detta samtidigt har forskning kring paracetamol visat att intag av stora mängder under en längre tid kan leda till försämrade levervärden. Forskare har också pekat på att det kan finnas ett samband mellan intag hos gravida och fosterskador.

Dock så bör man vara medveten om att riskerna trots allt är mycket små vid intag av mindre mängder av paracetamol. Följer du instruktionerna och doseringsanvisningarna så är riskerna minimala att drabbas av några allvarliga biverkningar.

Sedan tycker jag att man bör väga in vinsterna med denna typ av läkemedel. Att leva med smärta är inte lätt och att det finns preparat som paracetamol som kan hjälpa till att ge patienter ett fungerande liv är nog så viktigt. Där med inte sagt att man ska strunta i riskerna, mer forskning på detta område behövs med all säkerhet.

Fördjupad information om paracetamol här.

Citodon ett receptbelagt smärtstillande läkemedel

Citodon är ett starkt smärtstillande läkemedel som kan vara beroendeframkallande. Av den anledningen är Citodon receptbelagt. Det innebär också att läkare skall vara mycket restriktiva med att föreskriva dessa smärtstillande tabletter.

citodon tablett pk a

Tabletterna innehåller dels paracetamol och dels kodein.

Förutom att verka smärtstillande så verkar även dessa tabletter febersänkande. Anledningen till att just Citodon är ett mycket effektivt preparat för att lindra smärta är främst att det, förutom paracetamol, också innehåller kodein.  Kodein är förenklat en typ av narkotika, ett så kallat opioidanalgetika . Vilket har en mycket kraftig smärtstillande effekt.

Kodein omvandlas av kroppen (närmare bestämt i levern) till morfin. Som de flesta känner till är detta en potent drog och klassas som narkotika i både Sverige och de flesta andra länder. Just morfin har i ren form används för akut smärtlindring under lång tid.

I och med att Citodon innehåller opioidanalgetika är det mycket viktigt att vara försiktigt med användandet av dessa tabletter. Annars kan det leda till i första hand beroende och i andra hand allvarliga biverkningar. Följ därför alltid doseringsanvisningarna på följepacksedeln. Till exempel så innebär det inte att du får bättre smärtlindring bara för att du tar en större dos. Istället innebär det att du kan drabbas av allvarliga skador på din lever. Samt att du löper risk att drabbas av andningsnedsättning.

Fördjupad information om Citodon här.

Alvedon ett receptfritt alternativ

Alvedon är ett läkemedel som du kan köpa utan recept i till exempel matbutiken runt hörnet. Den aktiva substansen i Alvedon är paracetamol.

Det finns ett par olika varianter av Alvedon. Bland annat ”vanliga” tabletter och Alvedon Novum. De skiljer sig något åt i sin samman sättning vilket ger dem något olika egenskaper. Novum verkar till exempel lite fortare. Oftast efter 15 till 20 minuter efter att du tagit tabletterna. Vanlig Alvedon verkar normalt efter cirka 30 minuter.

Alvedon är förmodligen en av de mest kända och använda smärtstillande tabletterna på den Svenska marknaden. De används och rekommenderas oftast av sjukvården mot till exempel huvudvärk och mensvärk.

Den aktiva substansen paracetamol verkar förutom att vara smärtstillande också febersänkande.

Normal dosering är en till två tabletter var 6 timmer. För att undvika att drabbas av biverkningar ska man aldrig ta mer är doseringsanvisningen. Det betyder max åtta tabletter per dygn.

Fördjupad information om Alvedon här.

Panodil med paracetamol

Panodil är ytterligare ett vanligt läkemedel med paracetamol som aktivsubstans.

panodil_500_mg

Det finns i ett par olika varianter bland annat:

 • Panodil Zapp
 • Panodil Forte
 • ”Vanliga” tabletter

Tabletterna anses av vissa att vara lättare att svälja på grund av sitt speciellafimöverdrag.

Referenser:

 1. http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-forgiftas-av-paracetamol-nar-tillgangligheten-okar/
 2. http://www.expressen.se/halsa/studie-gravida-bor-undvika-paracetamol/
 3. http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/barnsjukvard/hogre-risk-for-adhd-nar-mamman-at-paracetamol/

Läs också omega 3 som smärtlindring.

Saknar du något i den här paracetamol artikeln om alvedon och citodon, skriv till oss.

Att leva med smärta – bokrecension

Att leva med smärta kan dominera ens liv. Det känner författarinnan Gunnel Saric väl till. Hon har upplevt mycket i sitt liv, med olika sorters smärta. Men genom att ta itu med det och konfrontera de bakomliggande orsakerna har hon dels fått frid, men även bättre hälsa. Viljan att kunna hjälpa andra genom sina egna erfarenheter har fått henne att skriva boken Min vän smärtan.

gunnel saric

Smärta kan vara en vän, säger Gunnel Saric, om den får oss att se närmare på oss själva. Det kan vara ett tecken på att man måste förändra sitt liv, ett symptom på att något är fel. Själv har hon dels lidit av kroniska och jobbiga sjukdomar, som fibromyalgi, artritis och  ulcerös colit. Men hon har också upplevt smärta i form av att förlora arbetet, svek i relationer, en partners död, samt ett återvändande minne om våldtäkt i barndomen.

I den första delen av sin bok talar hon mycket om sina egna erfarenheter, det är delvis en autobiografisk bok, Vad hon varit igenom kan hjälpa andra, som kanske känner igen sig i samma situationer. I boken får man följa hjältinnan som söker efter en mening med livet, och att finna sig själv, en resa i smärta som tar henne till olika utmaningar. Efter att ha tagit sig ur en stor del av sin smärta utbildade sig Gunnel Saric bland annat till taktipro taktilmassör och hälsocoach. Hon praktiserar även mental kinesologi och reiki.

Ibland var den fysiska smärtan så svår att Gunnel Saric svimmade, barndomens övergrepp förträngde hon totalt. Men denna form av flykt läker inte smärtan, i alla fall inte i längden. Därför säger Gunnel Saric att det är nödvändigt att ”vi granskar vår smärta, tar fram den och frågar oss varför den finns där och vad vi kan göra för att få den att tystna.” Detta handlar del 2 av hennes bok om- olika metoder för att kunna lindra eller bota smärtan.

min vän smärtan

Att överkomma sin smärta, eller i alla fall minimera den, är inte lätt. Det krävs ganska mycket mod och styrka. Mycket av den fysiska smärtan kommer från andra håll, menar Gunnel Saric. Därför måste man också komma tillrätta med den psykiska, mentala och existentiella smärtan. De hör ihop, både kropp och psyke är nära knutna till varandra. Ibland kan man bara bota den fysiska smärtan om man inkluderar de andra. Boken Min vän smärtan kan vara en vägledning och hjälp för att själv ta sig ur sin situation. Gunnel Saric delar med sig av sina personliga erfarenheter och de metoder som har givit henne ett nytt liv.

Mer information:

https://www.bibliotekfh.se/work/min-v%C3%A4n-sm%C3%A4rtan?id=1da5f139-9280-efda-7afe-8071666972f6